Holistická léčba kožních nemocí

Na čem jste se s kožními nemocemi dohodli?

Tělo je velmi moudré a neustále naslouchá našim myšlenkám i výrokům a podle toho mění svůj stav. Při vzniku nemocí existují jisté zákonitosti, a když jim porozumíme, najdeme i cestu k uzdravení z nemocí, včetně těch kožních. Věřím v mocnou sílu lidské mysli i v samouzdravovací schopnosti těla. Tělo, duše a mysl jsou spojené nádoby a vzájemně se ovlivňují. […]
Autor: Petra Kratochvilová
👁 3495

Tělo je velmi moudré a neustále naslouchá našim myšlenkám i výrokům a podle toho mění svůj stav. Při vzniku nemocí existují jisté zákonitosti, a když jim porozumíme, najdeme i cestu k uzdravení z nemocí, včetně těch kožních.

Věřím v mocnou sílu lidské mysli i v samouzdravovací schopnosti těla. Tělo, duše a mysl jsou spojené nádoby a vzájemně se ovlivňují. I z vlastní zkušenosti mám ověřeno, že psychosomatika a akné spolu úzce souvisí a píšu o tom v článku O vnitřním poselství skrytém v pupíncích. Dnes pro vás mám širší a hlavně odborný pohled na kožní nemoci.

Dostala se mi do rukou kniha od známého psychoterapeuta, homeopata a autora psychologických metod – Valerije Sinelnikova. Zbylé řádky tohoto článku jsou citací z autorovi knihy. Sinelnikov ve své knize Dohoda s nemocí představuje postoj, že každý člověk má pro svou nemoc vlastní příčinu a že při vzniku nemocí existují jisté zákonitosti. Souvisí to s tím, že určitý orgán nebo ústrojí organismu plní nejen specifickou fyziologickou funkci, ale nese také emocionální zátěž.

Sinelnikov ve své knize Dohoda s nemocí předkládá pravdu o tom, že příčinou všech nemocí jsou naše myšlenky, názory na lidi a život vůbec, a můžeme si své nemoci potvrzovat dokonce i naší vlastní mluvou. Když si všimneme pozorněji, jak mluvíme (k sobě i druhým), a pak se podíváme, s čím ve svém těle máme zdravotní problémy, můžeme jasně vidět, kde se naše slova potkávají s našimi nemocemi.

K čemu nám nemoci slouží?

Každá nemoc plní pro člověka nějakou funkci, v některých případech jsou funkce zjevné, v jiných skryté. Příčiny nemoci nejsou mimo člověka, ale v něm. Každý si nemoc vytváří sám. Vnější faktory, jako stravování, infekce, klimatické podmínky, vytvářejí pouze půdu pro rozvoj nemoci. Existuje něco hlubšího uvnitř člověka, co určuje vznik toho či onoho onemocnění. A není důležité, zda je to nemoc duše, nebo těla.

Nemoc signalizuje porušení rovnováhy a naznačuje nám, na co bychom měli obrátit svou pozornost. A pokud člověk neprojevuje náležitou pozornost nebo tlumí bolest prášky, jeho podvědomí bolest zesílí, sleduje určitý pozitivní cíl – říci nám, že něco není v pořádku. Proto se k nemoci chovejte s úctou a změňte svůj vztah k ní, vzdejte se boje s ní a poděkujte. I když to zní podivně, udělejte to. V naší kultuře je nemoc považována za zlo, za něco, co nezáleží na nás, a je zvykem hledat příčinu jejího vzniku někde mimo člověka.

Podívejme se na nemoc z jiného hlediska. Pokud jsme došli k tomu, že si svůj svět vytváříme sami, v takovém případě si také sami vytváříme choroby. Naše nemoci odrážejí ty či ony naše myšlenky a způsoby chování. Na druhé straně lze považovat nemoc za blok, ochranu před nesprávným chováním a nechápáním zákonů okolního světa.

Nemoc je vnějším odrazem našich zhoubných myšlenek, našeho chování a záměrů. Je to podvědomá ochrana nás samotných právě před naším zhoubným chováním nebo myšlenkami.

Podvědomí člověka obsahuje celou sadu programů chování, které „zdědil“ od svých rodičů a přinesl do tohoto světa. V jeho podvědomí  je zakódována informace o  předcích a potomcích. Tyto struktury vytvářejí budoucnost člověka. To se odráží na jeho osudu a zdravotním stavu.

Znovu zdůrazňuji, že je již načase pochopit, že příčiny nemocí a našich trápení nejsou vně, ale uvnitř nás. Pokud se vytvoří harmonie uvnitř, bude i navenek.

Základní mechanismy vzniku onemocnění

Valerij Sinelnikov ve své knize popisuje možné vnitřní pohnutky, které vedou k nemocím. Věří tomu, že ke každé nemoci vedou konkrétní pocity a vlastnosti daného člověka. Někdy nás nemoci chrání před lidmi, jindy nás k lidem mají přiblížit a vyžádat si tak jejich pozornost. Každá nemoc má nějakou psychickou příčinu a můžeme se jí dopátrat. Autor k tomu používá hlubší hypnózu a upřímné rozhovory se svými pacienty.

Tyto pohnutky vedoucí k nemocím jsou nejčastější:

  • Skrytá motivace. Každé chování člověka (včetně onemocnění) má svou pozitivní funkci v určitém kontextu. Pochopit příčinu nemoci často znamená odhalit skrytý pozitivní záměr, kterého se podvědomě snažíme dosáhnout prostřednictvím zdravotních těžkostí. Nemoc velmi často plní určitou funkci. Onemocníme, aby se nám dostalo více pozornosti a podpory.
  • Působení zhoubných myšlenek. Nemoc je vnějším odrazem našich myšlenek a chování. Posíláte negativní myšlenky sobě nebo někomu jinému? I to se projeví na vašem zdraví.
  • Sebeobrana. Prostřednictvím nemoci se můžeme podvědomě před něčím chránit. Určitě se vám už někdy stalo, že se vám někam nechtělo a tak to tělo zařídilo tak, že vám najednou bylo nevolno, rozbolela vás hlava nebo jste byli neskutečně unavení.
  • Bolestivé zkušenosti z minulosti – prožitý emocionální otřes. Příčiny nemocí, hlavně těch chronických, můžeme hledat v minulosti. Silné emocionální zážitky si podvědomí často živě přemítá dokola a negativně tak ovlivňuje náš život. Úlohou nemoci je odkrýt tyto silné zážitky, prozkoumat je a odstranit je.
  • Síla sugesce. Velkou část našich myšlenek přebíráme od druhých lidí, od svého okolí a od nejútlejšího dětství. Vliv na nás mají nejen slova, ale i chování rodičů a okolí. Náš podvědomý program je vytvořen za pomoci jiných lidí. Nejdříve nám naši rodiče vštěpovali ty či ony myšlenky a mnohokrát je opakovali. My jsme jim samozřejmě věřili. Potom učitelé, vrstevníci. Teď to sami stále probíráme v hlavě. Určitou informaci v sobě mají nejen slova. Děti často napodobují chování rodičů a spolu s ním také nemoci. Při silném emocionálním otřesu se myšlenky vštěpují okamžitě.

Co nám zrcadlí konkrétní nemoci týkající se kůže?

Kůže je odrazem vnitřního stavu. Na kůži se odráží vnitřní postoj k sobě samýmproblémy s kůží jsou často označovány jako problémy kontaktu. Může to znamenat, že nechceme zvenčí nic přijmout, ale také, že z nás nejde ven to, co by ven chtělo. Co znamejí konkrétní kožní projevy?

Kožní onemocnění obecně

Zastávám názor, že kožní onemocnění vůbec neexistují. Jsou vnitřní nemoci s vnějšími projevy na pokožce. Proto je nesmyslné, dokonce škodlivé, užívat mastičky. Zamazáváním vnějších projevů zaháníme nemoc dovnitř. Používání vnějších prostředků není léčením nemoci, ale potlačením. Jakákoliv nemoc signalizuje, že se člověk dopouští zhoubných činů nebo vpouští do své duše negativní myšlenky a emoce. Tím spíš je to zjevné při kožních onemocněních.

Já osobně uznávám jen tři „kožní“ onemocnění (a to s velkou rezervou), při kterých lze používat vnější prostředky. Je to svrab, lišej a zavšivení. Ale v těchto případech zároveň s používáním vnějších prostředků je nutno provádět velké „čištění“ organismu a podvědomí.

Kožní onemocnění – to je starý, hluboce skrytý rmut, špína, něco hnusného, co se snaží dostat ven. Pokožka v takovém případě funguje jako pojistný ventil, jehož prostřednictvím všechno vychází ven. Kožní projevy nemocí – to jsou hluboce potlačené emoce, jež špiní duši a kterých se organizmus snaží zbavit. Může to být starost, strach, pocit stálého nebezpečí. Nebo podrážděná reakce na někoho. Štítivost a netrpělivost. Zloba, nenávist, pocit křivdy a viny.

Vyrážka, svědění

Vyrážka – to je jakákoliv podráždění, které se dostává ven prostřednictvím pokožky. S něčím nejste spokojení, ale své city skrýváte. Jenže všechno skryté se stává zjevným – vaše pokožka prozrazuje vaše emoce. Může to být také pocit viny. „Ušpinili“ jste se nějakými činy.

Nespokojenost se životem může způsobit svědění a zčervenání pokožky. Svědění je podvědomým analogem libida a rozškrabávání kůže symbolicky nahrazuje akt uspokojení. Tedy, chcete dosáhnout uspokojení, ale neshoduje se to s vašimi morálními názory.

Vyrážka u dětí je signálem pro rodiče, aby přehodnotili své chování, svůj vztah. Jakékoliv negativní emoce matky v době těhotenství, dokonce rok před těhotenstvím, se mohou stát příčinou těžkých onemocnění dítěte.

Příklady z praxe

  • Dospělá pacientka si každý večer před usnutím, rozškrabávala vnější pohlavní orgány, protože ji velmi svědily. Příčinou byla nespokojenost v pohlavním životě s jejím partnerem. Takovým způsobem její podvědomí umožňovalo všimnout si sebe jako ženy.
  • Malinká holčička trpěla velkým svěděním pokožky po celém těle. Po sezení s matkou se zjistilo, že příčinou je matčino chování v období těhotenství – žena nejdřív nechtěla rodit (u holčičky to spustilo program sebezničení) a těhotenství bylo provázeno hádkami s manželem. Dítě svou nemocí naznačovalo matce, aby změnila své chování.

Podrážděná pokožka vám dává znamení, že ve vašem životě chybí klid a láska, pozornost a pohlazení. To všechno je potřeba dávat svému okolí a hlavně sami sobě.

Ekzém, neurodermatitida

Ekzém a neurodermatitida značí velmi silný rozpor, nepřijetí. Někoho anebo ve svém životě zavrhujete nebo odmítáte. Ekzém a neurodermatitidu zpravidla způsobují psychická selhávání, tedy silné stresy. V takových životních okamžicích navenek vychází obrovská agrese.

Ekzém u dětí je určitě spojený s chováním rodičů. Později, když dítě povyroste, na základě starých myšlenek rodičů a svých starých prožitků si vytváří nemoc samo. Čistit by se neměla pokožka, ale úmysly. Vnitřní očištění vede k vnější čistotě.

Psoriáza (lupénka)

Silný pocit viny a přání se potrestat může způsobit vznik lupénky. Psoriáza vzniká po stresových situacích. V průběhu takových psychických zátěží lidé doslova umrtvují nějaké své city, například pocit důvěry, lásky nebo bezpečí. Lidé nemocní lupénkou jsou velmi štítiví. Někteří z nich jsou doslova posedlí čistotou. Štítivost odráží silnou nenávist a pohrdání něčím v tomto světě. V podvědomí funguje program zapírání a to se projevuje na pokožce.

Při této nemoci se nepřirozeně projevuje zrohovatění kůže. Pokožka se v zasažených místech stává hrubou. Je to zjevné znamení toho, že se člověk chce ubránit před okolním světem. Pro nemocné lupénkou je důležité pochopit, že žijí v čistém, harmonickém a bezpečném světě. A nejen žijí, ale také jej vytváří.

Vřídky, uhry, akné

Nespokojenost sám se sebou, se svým zevnějškem jsou hlavní příčinou vzniku uhrů. Zpravidla se objevují v době pohlavního dospívání a právě v tomto období u mladíků a dívek ostře vyvstává otázka zevnějšku a přitažlivosti. V tomto období se jakékoliv nepřijetí sebe a svého zevnějšku ihned odrazí na obličeji.

Kolik úsilí musí vynakládat mladí lidé, aby skryli „nedostatky“ a alespoň trochu vylepšili svůj zevnějšek! Pomocí uhrovitosti procházejí lekce lásky k sobě a učí se přijímat se takovými, jací jsou.

Nová, doposud neznámá energie začíná řídit život mladého člověka. Vyžaduje seberealizaci. Nicméně je potlačována a zaháněna dovnitř. V tomto období je důležitá podpora dospělých. Naši předkové měli speciální obřady zasvěcení mladíků a dívek, které jim pomáhaly, aby harmonicky přešli na novou úroveň dospívání.

V období pohlavního dospívání začínají mazové žlázy aktivně pracovat. Při vzniku uhrů se žlázy znečišťují, ucpávají se a vznikají z nich záněty. Proto je velmi důležité čistit své vědomí od „špinavých“ a „zanícených“ myšlenek ve vztahu k opačnému pohlaví a sexu. Je potřeba se otevřít tomu novému v životě. Je potřeba se uklidnit. Vnímat pohlavní energii jako přirozenou sílu tohoto světa. Aktivně studovat, vzdělávat se, pěstovat v sobě dobré povahové rysy. Všechno chce svůj čas.

Jak se uzdravit z nemoci?

Pokud jste připraveni nastoupit cestu uzdravení, první (a nejdůležitější), co je třeba udělat, je vzít na sebe odpovědnost za svou nemoc a změnit k ní vztah. Co to znamená? Znamená to, že za vznik onemocnění nikdo nenese vinu, ani vy nejste vinni.

Nemoc je vnějším odrazem vašich myšlenek a chování. Je to signál vašeho podvědomého rozumu, že něco děláte špatně, že vaše chování a reakce na události jsou pro vás škodlivé. Je to způsob uskutečnění vašich pozitivních záměrů. Nemoc vás podvědomě chrání před nějakým vaším ničivým chováním. Nějakým způsobem jsme si tu nemoc přitáhli do svého života. Každá nemoc nám má posloužit jako určitá životní lekce, kterou potřebujeme projít. Nakonec je to rozhovor Boha, Vesmíru, Vyšší Inteligence s vámi.

Při léčbě nemocí vás nezachrání žádné drahé léky nebo krémy. Pokud po aplikaci hormonální mastičky vyrážka zmizí a potom se znovu objeví, není to léčení. Pokud budete nemoci léčit slepě, tak budete chodit od jednoho lékaře ke druhému a nemoc se přemisťovat z jedné oblasti těla na jinou. Jedině tehdy, když na sebe vezmete zodpovědnost, dokážete se uzdravit z jakékoliv nemoci, včetně akné a dalších kožních projevů.

 

Zdroj textu: Kniha Dohoda s nemocí: Valerij Sihelnikov

Pomáhám lidem vyléčit jejich akné holistickou cestou. Na základě osobních zkušeností s akné přináším inspiraci pro zdravou pleť a celkovou osobní spokojenost. Můžete nahlédnout do mého příběhu.

Jsem autorkou e-booku Uzdrav svou pleť, který čtenáře provází holistickou léčbou akné. Více o e-booku najdete tady >>

Léčba kožních nemocí zelenými potravinami

Léčba kožních nemocí zelenými potravinami

Pokud máte akné, ekzémy, lupénku nebo jiné kožní potíže, určitě se blíže seznamte s vlastnostmi zelených potravin. Podporují detoxikaci, dodávají energii a pomáhají léčit různé nemoci. Pomáhají na různé projevy hormonální nerovnováhy – nepravidelný a bolestivý cyklus,...

Kožní nemoci, ledviny, vztahy a strach

Kožní nemoci, ledviny, vztahy a strach

Kůže je projekční plochou zdraví orgánů a také stavu životní energie. Na sobě a svých klientech jsem si už několikrát ověřila souvislost mezi kožními nemocemi, zdravím ledvin, emocemi strachu, kvalitou vztahů a rovnováhou druhé čakry. Když jsem těmto a dalším oblastem...

Zázračná kurkumová maska na akné a jizvy

Zázračná kurkumová maska na akné a jizvy

Kurkuma je takové práškové zlato, které je tajemstvím krásné pleti u nejedné ženy. Působí protizánětlivě a antibakteriálně, takže hojí pupínky. Díky svým zesvětlujícím účinkům dokáže vyhladit jizvy a prozářit pleť. Kurkuma má nespočet pozitivních účinků při vnitřním i...

0 komentáøù

Contact Us