Kontakt

Formální záležitost:

Petra Kratochvilová, Nová 47, 696 35 Dambořice
IČ: 03394077; zapsána v živ. rejstříku Městského úřadu Kyjov


Máte na mě nějaké otázky? 
Napište mi

Dovoluji si upozornit návštěvníky, že provozování tohoto blogu není poskytováním zdravotních služeb ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, odborným poradenstvím či jakoukoli jinou činností odborníka ve smyslu § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Autorka článků na těchto internetových stránkách čerpá z renomovaných zdrojů, ale není vzdělána v oboru dermatovenerologie či jiném odvětví medicíny, nepůsobí ani v odvětví kosmetiky a estetiky. Tyto internetové stránky jsou založeny především na předávání osobních zkušeností, působí pouze jako subjektivní informační zdroj a nejedná se v žádném případě o náhradu odborných lékařských konzultací, diagnostických a léčebných postupů. Provozovatel těchto internetových stránek upozorňuje uživatele, že nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví jejich návštěvníků, ani za jinou újmu.